ZNAJDŹ W SERWISIE

Piknik Integracyjny, Warszawa, Park Agrykola, 27 kwietnia 2003 roku

 
ZDJĘCIA
 
 
 
 
 
 
 

W festynie promującym tolerancję wobec niepełnosprawnych wzięli udział wszyscy, którym bliska jest idea stworzenia społeczeństwa otwartego na problemy osób dotkniętych inwalidztwem. Poprzez piknik organizatorzy chcieli ukazać, iż zaburzenia w ludzkiej psychice, czy też fizyczne ułomności nie powinny automatycznie powodować odrzucenia dotkniętych nimi osób przez tak zwanych „zdrowych” ludzi. Podczas imprezy zwracano uwagę, iż oprócz czynników czysto materialnych, które uniemożliwiają niepełnosprawnym funkcjonowanie w świecie (brak ułatwień komunikacyjnych, odpowiednich oznaczeń itd.), istnieją także bariery w ludzkiej mentalności, które sprawiają, że nieraz bezwiednie wyrządzamy przykrości osobom niepełnosprawnym.

Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.mediateka.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.