ZNAJDŹ W SERWISIE

OFIP: tak było 9 lat temu

 
ZDJĘCIA
 
 
 
 
 
 
 
 

III OFIP odbył się w Warszawie w dniach 20-22 września 2002 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski. W skład Komitetu Honorowego weszli Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Hausner, Andrzej Zoll, Jerzy Koźmiński. Patronat honorowy nad festynem organizacji pozarządowych objął Wojciech Kozak - Prezydent Miasta Warszawy. Na konferencję zgłosiło się 609 organizacji. Pierwszego dnia odbyły się spotkania branżowe. Hasłem przewodnim tych spotkań było: "Budowanie porozumień i reprezentacji trzeciego sektora". Hasłem przewodnim sobotniej konferencji głównej w Teatrze Polskim było: "Państwo - wspólne dobro”. Udział organizacji pozarządowych w sprawnym funkcjonowaniu państwa." Wśród mówców znaleźli się m. in. Barbara Labuda - Sekretarz Stanu przy Prezydencie RP, Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich, Danuta Hubner - Minister ds. europejskich, Krystyna Gurbiel - podsekretarz stanu w UKIE, Jerzy Hausner - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Michał Boni - członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tematem, wokół którego toczyło się większość dyskusji na konferencji była kwestia stworzenia reprezentacji sektora organizacji pozarządowych. Trzeciego dnia odbył się festyn organizacji pozarządowych. Centralnym punktem festynu był Rynek Mariensztacki, na którym została umieszczona scena oraz większość namiotów wystawienniczych. Koncerty, happeningi, przedstawienia, warsztaty odbyły się również w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym na ul. Bednarskiej, Kościele Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu oraz na dziedzińcu Starej Dziekanki.

Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.mediateka.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.