ZNAJDŹ W SERWISIE

Dariusz Pietrowski

 
ZDJĘCIA
 

Dariusz Pietrowski urodził się w 8 marca 1966 r. w Warszawie. W 1992 r. ukończył studia wyższe pedagogiczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jest też absolwentem Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją działalność w trzecim sektorze rozpoczynał w Fundacji Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych (BORIS) w Warszawie jako konsultant w dziedzinie pisania programów i planowania strategicznego w ramach programu PHARE 022. Od 1994 r. związany jest z zespołem Centrum Wolontariatu w Warszawie. W 2000 r. został jego prezesem. Więcej o Dariuszu Pietrowskim - czytaj tutaj

Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.mediateka.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.