ZNAJDŹ W SERWISIE

Średniowieczna Legnica

fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
ZDJĘCIA
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi

Tak zatytułowane przedsięwzięcie właśnie zakończyło się w Legnicy. Przeprowadziła je Fundacja Sztuka dla Ludzi, która specjalizuje się w działaniach edukacyjnych o charakterze artystycznym.

Tym razem jej celem było wzmocnienie poczucia więzi młodych legniczan z ich miastem poprzez sięgnięcie do korzeni, chlubnej historii, panowania Piastów. Formę przekazu wiedzy historycznej i dobór działań artystycznych dostosowano do młodego pokolenia, a dawną historię Legnicy wskrzeszono w aktach street artu. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów twórczych, powstały również dwa murale.  

Legnica ma dosyć skomplikowaną historię, zbiegają się w niej tradycje wielu narodów m.in. niemieckie, czeskie, polskie a także rosyjskie. Wszystko to sprawia, że jest ona miastem wielokulturowym. Obecnie jest często kojarzona z głównym dowództwem Armii Radzieckiej w Polsce, mimo że wojska te opuściły miasto 20 lat temu (1945-1993). Historia ma wyraźny wpływ na poczucie tożsamości mieszkańców Legnicy, ale często negatywny. Dzielnica Zakaczawie, zwana także Dzielnicą Cudów jest najbardziej zdegradowaną częścią miasta, w znacznej mierze zaniedbaną estetycznie (pomimo architektonicznych rewitalizacji niektórych obszarów), kulturalnie i społecznie. To tu w większości odbyły się działania artystyczne.

Dzieci i młodzież – wychowankowie podstawówki na Zakaczawiu – uczestniczyli w cyklu plenerowych warsztatów plastycznych prowadzonych przez artystów. W ich ostatniej części malowali ściany otaczające szkołę zgodnie z kolorystyką i symboliką muralu, który namalował znany wrocławski muralista Otecki, a właściwie Wojciech Kołacz. To artysta, który tworzy grafikę, malarstwo, rzeźbę, plakaty, a także sztukę ulicy. Jego murale, które podziwiać można na budynkach Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Gdyni czy Drezna, wyróżniają się skomplikowaną fabułą, wielowarstwową strukturą, bogatą kolorystyką i subtelnym stylem nasuwającym skojarzenia bardziej z rysunkiem niż malarstwem. Otecki pozostawił w przestrzeni miasta wizerunek Witelona, postaci najjaśniej zapisanej w historii i dawnej, średniowiecznej Legnicy.  

Vitello Thuringopolonis, znany także jako Erazm Ciołek, był trzynastowiecznym myślicielem który pozostawił po sobie kilka traktatów dotyczących filozofii, ale również optyki, astronomii, meteorologii a nawet demonologii. Szczególnie zajmowała go teoria widzenia, swymi twierdzeniami stworzył podwaliny psychologii spostrzegania. Mnich z muralu Oteckiego dzierży w dłoni pryzmat, który rozszczepia światło, jakby w sposób symboliczny „oświecał” odbiorców. Autor użył czterech kolorów, a projekt odzwierciedla jego niepowtarzalny sposób narracji oraz geometryzującego zagospodarowania przestrzeni. Wielometrowa postać przypomina legniczanom znamienitą postać Witelona, którego imię nosi np. tutejsza filia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej czy jedna z głównych miejskich „krzyżowek”.

Mural Dagmary Angier-Sroki i Bartomieja Sroki ukazuje natomiast średniowiecznego rycerza, który trzyma w ręce tarczę z piastowskim herbem. Poniżej widnieje fragment Psalmu pisany łaciną: Exaltationes Dei in gutture eorum, et gladii ancipites in manibus eorum (Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku; Psalm 149,6). Jak objaśniają pomysłodawcy: „słowa te są żywym przesłaniem dla każdego z nas, abyśmy mogli stać się współczesnymi rycerzami. W Średniowieczu dla walczących ważne było duchowe wsparcie, i to nie zmieniło się do dziś”. Zacytowany po łacinie fragment pochodzący z Księgi Psalmów Starego Testamentu ma zachęcić mieszkańców Legnicy do przeczytania całego utworu w języku polskim. 

Projekt „Średniowieczna Legnica” zrealizowała Fundacja Sztuka dla Ludzi, a współfinansowały Fundacja Polska Miedź oraz Urząd Miasta Legnica.

*            *             *

Fundacja Sztuka dla Ludzi prowadzona przez małżeństwo artystów – Dagmarę Angier-Srokę i Bartłomieja Srokę – działa w Legnicy od 2010 r., i zajmuje się edukacją kulturalną. Do do tej pory zrealizowała m.in. dwie edycje Festiwalu Street Art Beetween The Walls, w efekcie którego powstały pierwsze miejskie murale. Organizacja od kilku lat edukuje i animuje artystycznie młodsze i starsze pokolenia mieszkańców miasta i regionu, np. w takich projektach jak „Kultura Dojrzałości”, „ONN – Obywatel Nikomu Nieznany”, „Ptasie radio” „Kolej na Książkę”, a ostatnio „Średniowieczna Legnica”.

tekst: Justyna Teodorczyk

 

Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.mediateka.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.