ZNAJDŹ W SERWISIE

Sztuka pomiędzy murami w Legnicy

fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
ZDJĘCIA
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi
fot. Fundacja Sztuka dla Ludzi

Na Dolnym Śląsku – w Legnicy – niedawno zakończyła się druga edycja skierowanego do młodzieży Festiwalu Street Art Beetween the Walls, który ponownie zorganizowała Fundacja Sztuka dla Ludzi (w partnerstwie z miejscową Galerią Sztuki).

Festiwal odbył się w mieście w ostatnie dni wakacji (26-30 sierpnia 2014) i skupiał działania dotyczące street artu czyli tzw. sztuki ulicy. W Legnicy takowa nie jest zbyt popularna, ale w innych miastach Polski i Europy traktowana jest na równi z inicjatywami tak zwanej wysokiej sztuki, a jej autorów postrzega się jako artystów. I nie chodzi tu jedynie o graffiti, ale również o inne realizacje określane mianem site-specific, environment czyli traktujące środowisko życia człowieka (którym coraz częściej jest miasto) jako naturalną przestrzeń dla sztuki, która jeszcze kilka dekad temu egzystowała jedynie w elitarnych galeriach i muzeach. W Legnicy było dotąd zaledwie kilka oderwanych działań animacyjnych w tkance miejskiej i parę nieśmiałych anonimowych prób graffiti. To dzięki Fundacji pojawiły się  pierwsze (i nie ostatnie) wielkoformatowe murale oraz grafitti z prawdziwego zdarzenia, wykonane przez cenionych polskich twórców street artu, jak: ZBIOK, WERS,  MIESTO, GBR, OTECKI.

Festiwal Street Art Beetween the Walls 2.0 to jednak nie tylko autorskie dzieła tworzone na ścianach. W jego ramach odbyły się również dwa sety didżejskie, projekcje filmów, a także wykłady i dyskusje na temat sztuki miejskiej w kontekście wydarzeń społecznych na Ukrainie, a przede wszystkim warsztaty „na ścianach” dla gimnazjalistów i licealistów – łącznie 5 dni wydarzeń. W tym roku warsztaty prowadził m.in. jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów street-artu OTECKI. To dyplomowany artysta po wrocławskiej ASP, który tworzy malarstwo, rzeźbę, plakaty czy odzież, a także sztukę ulicy. Jego murale, które podziwiać można na budynkach Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Gdyni czy Drezna, wyróżniają się skomplikowaną fabułą, wielowarstwowa strukturą, bogatą kolorystyką i subtelnym stylem nasuwającym skojarzenia bardziej z rysunkiem niż malarstwem. Na jednej z kamienic Zakaczawia (najbardziej zdegradowanej dzielnicy Legnicy) powstał jego mural, tematycznie związany z obecną sytuacją na Ukrainie i rodzącymi się tam postawami społecznymi. Drugi – który wykonał wspólnie z uczestnikami festiwalu – zdobi inną część miasta. Kolejny mural jaki pozostał po projekcie to nawiązujący do ukraińskiej symboliki motyw autorstwa małżeństwa artystów i jednocześnie organizatorów Festiwalu – Dagmary Angier-Sroki i Bartłomieja Sroki. 

Prócz warsztatów plastycznych uczestnicy festiwalu próbowali też swoich sił w tworzeniu tzw. animacji ulicznej czyli krótkich form filmowych przy użyciu techniki poklatkowej, w których elementy miejskiego krajobrazu zyskują nowe życie. Odbyły się także panele dyskusyjne dla młodzieży na temat sztuki ulicy, jej ambicji społecznych oraz obywatelskich postaw w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Towarzyszyły im projekcje filmów dokumentujących poczynania i realizacje sztuki w tkance miasta. Spotkania te poprowadzili m.in. Otecki (który opowiadał o artystycznych inicjatywach oddolnych na Ukrainie), czy Nastia Karpovich – Kijowianka, legniczanka, obecna w wirze wydarzeń na Majdanie. Festiwalowe dni wieńczyły koncerty muzyki klubowej oraz pokazy hip-hop wykonawców z Legnicy (Józ Kow, Pacifer) i spoza niej (DJ Sowa). W drugiej edycji festiwalu wzięło udział kilkadziesiąt osób w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz innych zainteresowanych Legniczan. Festiwal Street Art Beetween the Walls dofinansował Program FIO Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

***

Fundacja Sztuka dla Ludzi prowadzona przez małżeństwo artystów – Dagmarę Angier-Srokę i Bartłomieja Srokę – działa w Legnicy od 2010 r., a do tej pory zrealizowała m.in. dwie edycje Festiwalu Street Art Beetween The Walls, w efekcie którego powstały pierwsze miejskie murale. Organizacja od kilku lat edukuje i animuje artystycznie młodsze i starsze pokolenia mieszkańców miasta i regionu, np. w takich projektach jak „Kultura Dojrzałości”, „ONN – Obywatel Nikomu Nieznany”, „Ptasie radio” czy obecnie – „Kolej na Książkę”.

Tekst: Justyna Teodorczyk, fot.: F.SzdL.

Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.mediateka.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.